Loading color scheme

Biblioteca

installacions escola reus 2

Comptem amb una àmplia biblioteca on l’alumnat pot llegir, treballar i fer recerca. Alhora és un espai on, també, s’hi fan activitats presencials pròpies del centre i d’externes. Alhora, també és un espai que afavoreix el Gust per la Lectura, on s’hi fan diferents activitats lúdiques i acadèmiques:

Activitats presencials i online pròpies:

 • Padrins de Lectura.
 • L’hora del conte.
 • Sessions d’animació a la lectura dinamitzades per autors que ens visiten a l’escola
 • Xerrades – col·loquis de diferents temàtiques.
 • Desenvolupament i acollida d’activitats en relació a la pastoral educativa, a dies i celebracions assenyalades com sant Jordi, formacions ..
 • L’organització, planificació i preparació de concursos, certàmens literaris ...

Activitats presencials i online externes:

 • Xerrades, tallers, presentacions ... en relació a la formació de la comunitat educativa.
 • Acollida i espai de trobada i formació per grups pertanyents a la Família Consolació (MIC i COM, Voluntariat Consolació...) AMPA, etc.

Tot això s’engloba en el Programa Biblioteca Escolar, un espai de coneixement i aprenentatge que té com a objectius:

 • Potenciar el model biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca.
 • Incentivar el seu ús per a tota la comunitat educativa.
 • Donar suport al Pla Lector de centre: la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
 • Fomentar la col·laboració biblioteca escolar – biblioteca pública.
 • Promoure la xarxa de biblioteques escolars

La biblioteca de l’escola disposa de l’aplicatiu en línea  ePèrgam que es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris.

20220131 122116