Loading color scheme

PLURILINGÜE

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora. És per això que treballem per aconseguir que el nostre alumnat, en acabar la seva escolarització en el nostre centre, domini el català, el castellà i l’anglès. A més, oferim el francès com a segona llengua estrangera, a partir de 1r d’ESO.

La llengua anglesa s’introdueix a I3, s’incorpora, d’una manera lúdica i natural al dia a dia, mitjançant  contes, cançons i jocs.  A primària es comença amb la metodologia AICLE, impartint una matèria curricular en llengua anglesa ( Arts and Crafts) i dues matèries complementàries: Science i Storytelling. A l’ESO s’ofereix la complementària English Drama.

Potenciem tant el domini de l’expressió oral com l’expressió escrita, per això, l’auxiliar de conversa és una figura que reforça la part oral del nostre alumnat. També, estem adherits al projecte eTwining que treballa des de diferents àrees un projecte d’intercanvi amb països amb llengua anglesa  a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.

Activitats incloses en el projecte de plurilingüisme:

  • Ted-Ed club
  • English week
  • Participació en concursos interescolars en llengua anglesa.
  • English Day
  • Preparació per la certificació del nivell d’anglès. Som centre examinador dels exàmens oficials de Cambridge.

plurilingue foto web