Loading color scheme

Aviso Legal

El Col·legi Maria Rosa Molas és una entitat educativa amb domicili al Carrer Mare Molas, 38 - 43202 REUS
           Telèfon 977 31 27 40
          
           Aquesta web ha estat dissenyada amb l'objectiu de donar a conèixer el Col·legi Maria Rosa Molas.
           1.-La informació que s'ofereix pot no ser exhaustiva, exacta o actualitzada
           2.-No podem garantir la legitimitat de l'ús que facin els usuaris amb les informacions
           3.-Si considera que existeix algun gràfic o document subjecte a drets d'autor, preguem ho comuniquin perquè ho retirem amb la major promptitud (info@mariarosamolas.org).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

          El Col·legi Maria Rosa Molas ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.
          
OBLIGACIÓ DE FER ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, de conformitat amb la llei, i es compromet a abstenir-se de:

           (a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès

           (b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i demés dades identificatives de la reserva de drets del Col·legi Maria Rosa Molas, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

           L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels continguts.
  
ENLLAÇOS CAP A ALTRES LLOCS WEB
Al Col·legi Maria Rosa Molas, l'usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, etc., Els quals són gestionats per tercers. El Col·legi Maria Rosa Molas no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s'estableixen enllaços.

En conseqüència, El Col·legi Maria Rosa Molas no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des de la nostra. Org, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

Consentiment de cookies