Loading color scheme

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL

El Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l'activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com Wordpress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP...
 • Desenvolupar un projecte d'emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d'anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.
Mòduls professionals Hores al centre Hores d’estada empresa Total hores
Muntatge i manteniment d’equips 132 99 231
Sistemes operatius monolloc 99 33 132
Aplicacions ofimàtiques 99 99 198
Sistemes operatius en xarxa 132 66 198
Xarxes locals 132 66 198
Seguretat informàtica 99 33 132
Serveis de xarxa 132 66 198
Aplicacions web 66 53 119
Anglès professional 66   66
Digitalització aplicada als sectors productius 33   33
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99   99
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 66   66
Projecte intermodular 198   198
Mòdul optatiu: Inici a la programació 99   99
Tutoria al centre educatiu 66   66
Total.................... 1.551 515 2.066
 • Dissenyador web
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d'equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • ...

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 383 hores.  
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1.000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).