Loading color scheme

Missió, Visió, Valors

Missió

Responem a la necessitat que els nens i joves tinguin una formació integral. Basant-nos en els principis evangèlics i la pedagogia de M. Rosa Molas, oferim una educació buscant el creixement harmònic de totes les seves facultats físiques, intel·lectuals i morals.

Visió

Ser Comunitat Educativa Cristiana, compromesa amb l'educació integral dels alumnes. Ser un entre obert a totes les cultures, on els avanços tecnològics estiguin al servei de l'educació, capacitant als alumnes per al seu desenvolupament en la societat del futur.

Valors

Les línies i valors que defineixen la nostra acció educativa són:

  • Els valors evangèlics que van generar en Ma. Rosa Molas les actituds de bondat, senzillesa, alegria i valoració del que és positiu i de la gratitud.
  • La llibertat responsable guiada pels criteris de l’Evangeli que ajudi a l’alumne a prendre decisions amb esperit crític.
  • El respecte a la vida, la justícia, la solidaritat, la fraternitat, l’esperit de servei, d’acolliment i d’atenció a qui més ho necessita.
  • El treball sistemàtic i coherent que prepari a l’alumne per a desenvolupar-se en la vida amb creativitat i responsabilitat.
  • La integració de la visió ecològica de l’entorn i respecte els altres.