Loading color scheme

Aprenem + junts

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social. Amb aquesta finalitat, al nostre col·legi ja fa temps que vam implementar el projecte APRENEM+JUNTS.

Aquest projecte incorpora, en tots els nivells educatius, metodologies actives en el dia a dia a les aules.

El treball cooperatiu és un element clau en aquest projecte. Prepara a l’alumnat per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que junts poden aconseguir millors resultats.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’ensenyament més personalitzat. És una metodologia en què tot els/les  alumnes prenen part, de manera activa, motivadora i participativa del seu procés d’aprenentatge,  ajudant-se un als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell.

Amb el projecte APRENEM+AMB TU fomentem els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basat en la construcció col·lectiva de coneixement i treball valors personals com l’empatia i l’autoestima.

PROJECTES

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social. Amb aquesta finalitat, en la nostra escola ja fa temps que vam implementar el projecte APRENEM+JUNTS.

Aquest projecte incorpora  metodologies actives en el dia a dia a les aules en tots els nivell educatius.

El treball cooperatiu és un element clau en aquest projecte. Prepara a l’alumnat per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que junts poden aconseguir millors resultats.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’ensenyament més personalitzat. És una metodologia en què tot els/les  alumnes prenen part, de manera activa, motivadora i participativa del seu procés d’aprenentatge,  ajudant-se un als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell.

Amb el projecte APRENC+AMB TU fomentem els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació ... a través del treball en equip. Està basa en la construcció col·lectiva de coneixement i treball valors personals com l’empatia i l’autoestima.

CONVIVÈNCIA

El col·legi, un espai de convivència.

L’educació en valors és un dels eixos principals del nostre projecte educatiu. Valors com el respecte, la inclusió social, la igualtat, la pluralitat, la solidaritat, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.

Conviure significa viure plegats i en bona relació, per això utilitzem la mediació com el procés de gestió positiva de conflictes. Partim del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i, formen part de la vida de totes les persones.

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte, desenvolupem competències relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg, les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació.

 Els valors i actituds que treballem:

 • L’acollida
 • La coeducació
 • La competència social
 • La comunicació
 • L’educació intercultural
 • L’educació emocional
 • L’educació per la pau
 • L’educació per la responsabilitat
 • El valor de l’esforç
 • La inclusió
 • La mediació
 • El respecte

Comptem amb un PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. És un document que engloba la millora de la convivència a l’escola.

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: aula, centre i entorn.

Els principis generals d’actuació del centre, a l’hora d’aplicar les normes de convivència de l’alumnat, seran els que es recullen a la normativa vigent i la seva concreció està recollida a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

La Comissió de Convivència proposa:

 • Activitats i xerrades per a la prevenció de conflictes. L’escola té implementat el projecte d’innovació #aquíproubullying per tal de potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels possibles casos d’assetjament.
 • Integrar la resolució de conflictes com a part de la formació integral dels alumnes en relació amb la seva incorporació als reptes de la vida social. Contribuint al desenvolupament personal i social de l’alumnat.
 • Vetllar per la bona convivència en el centre.

PLURILINGÜE

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora. Al nostre col·legi apostem pel plurilingüisme, la immersió lingüística és un dels eixos rellevants del nostre Projecte Educatiu.

Treballem per aconseguir que el nostre alumnat, en acabar la seva escolarització en el nostre centre, domini el català, el castellà i l’anglès i,  com a segona llengua estrangera, a partir de 2n d’ESO, s’ofereix el francès.

La llengua anglesa s’introdueix a P3, s’incorpora, d’una manera lúdica i natural al dia a dia, mitjançant  contes, cançons i jocs.  A primària es comença amb la metodologia AICLE, impartint una matèria curricular en llengua anglesa ( Arts and Crafts) i una matèria complementària: Storytelling. A l’ESO s’ofereix la complementària de English Drama.

Potenciem tant el domini de l’expressió oral com l’expressió escrita, per això, l’auxiliar de conversa és una figura que reforça la part oral del nostre alumnat. També, estem adherits al projecte eTwining que treballa des de diferents àrees un projecte d’intercanvi amb països amb llengua anglesa  a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.

Activitats incloses en el projecte de plurilingüisme:

 • Ted-Ed club
 • English week
 • Participació en concursos interescolars en llengua anglesa.
 • English Day
 • Preparació per la certificació del nivell d’anglès (exàmens oficials de Cambridge)

plurilingue foto web

PROJECTE DIGITAL

Som un col·legi  compromès en l’ús adequat i educatiu de les tecnologies, i és per això que introduïm la programació i la robòtica en les diferents etapes educatives.

Apostem per la introducció de les TAC a l’aula des d’Infantil fins a 4t d’ESO ja que aquestes ofereixen un aprenentatge més actiu, experimental i innovador per als nostres alumnes.

A l’Educació Infantil ens centrem en l’assoliment d’habilitats bàsiques mitjançant la robòtica educativa. Els alumnes reflexionen, assagen, cooperen i s’expressen a través de diferents activitats lúdiques.

A Primària, mitjançant la matèria complementària d’informàtica, introduïm les eines d’aprenentatge que ofereix el programa Google Education.

A l’ESO, els nostres alumnes realitzen les classes amb Chromebooks en un entorn virtual d’aprenentatge. A la  matèria complementària de Programació potenciem les seves competències tecnològica i lògica-matemàtiques.

A Cicles Formatius, capacitem a l’alumnat  per poder desenvolupar-se en l’entorn professional amb un alt nivell de competència digital.

PROJECTE ARTS

El Projecte Arts és una iniciativa clau per al desenvolupament de la creativitat, la identitat personal, el pensament crític, la interacció amb el món físic i social, la sensibilitat i l’expressió artística de l’alumnat. Entenem l’art com element transformador que ha d'impregnar tot el centre.

Arts Visuals i  Plàstiques

 • Treballem la producció artística amb diferents materials i suports.
 • Desenvolupem estratègies per entendre els processos artístics des de l’observació, la reflexió crítica i la interpretació dels seus significats.
 • Visitem i treballem entorn a espais patrimonials, museus, exposicions...
 • Fem present l’art en diferents espais de l’escola realitzant instal·lacions artístiques, exposicions...
 • Des de l’art intentem treballar de manera interdisciplinària amb altres matèries.

Música i Dansa

 • Treballem la música i la dansa des de P3, de forma sistemàtica. Ensenyem el repertori de cançons tradicionals de les festes i celebracions de l'any.
 • Participem en activitats com el Fem Coral i la Gran Nadala.
 • Potenciem l’expressió corporal i el gust pel moviment per mitjà de la dansa i a partir de diferents tècniques d’expressió com el control del cos, el ritme, la comunicació verbal i no verbal i la teatralització.

Teatre i Arts Escèniques

 • A Primària i l’ESO fem petites representacions i obres de teatre que es presenten a la resta de companys i a les famílies.
 • Amb el teatre i les arts escèniques treballem aspectes interpretació, dicció, moviment.
 • El teatre de l’escola acull actes culturals de la ciutat entre ells destaquem la Mostra de Teatre de Reus.

musART, un projecte singular

Des del curs 2017-18 tot l’alumnat del centre, des de P3 fins a Cicles Formatius, participa en el projecte musART.  Al musART s’hi exposen les produccions artístiques fetes per l’alumnat del centre amb la finalitat de posar en valor el món de l’art en el seu sentit més ampli i en especial com agent transformador de la societat i facilitador del pensament crític. El curs 2019-20 el nostre projecte va ser acceptat en el programa d’innovació pedagògica araART del Departament d’Educació

Enllaç a la plana web www.musart.cat

projecte musart 1 web projecte musart 2 web

APRENENTATGE SERVEI (APS)

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat . L’alumnat de l’ESO i CFGM es forma tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’Aprenentatge Servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

Treballem en dos  àmbits:

Intercanvi generacional: en aquest programa vol apropar col·lectius de diferents edats amb l’objectiu de l’intercanvi mutu, l’intercanvi de coneixements, sabers i habilitats. Entre ells tenim:

 • Les parelles TIC on l’alumnat de cicles formatius fa un acompanyament de la competència digital a les persones de la 3a edat.
 • Entrenadors de memòria on l’alumnat d’ESO treballa per ajudar i acompanyar persones grans amb activitats com és l’estímul de la memòria a partir de jocs matemàtics senzill ( sudokus, tamgrams, jocs de les diferències, escacs...)
 • Lectura teatralitzada l’alumnat d’ESO crea relats curts basant-se en clàssics literaris. Posteriorment, l’alumnat fa una representació de les seves produccions davant dels avis de la residència.

Participació ciutadana: en aquest àmbit es vol estimular la participació en el barri, la ciutat o l’entorn immediat de l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir el compromès cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través d’activitats culturals i processos participatius...

 • Fem escola és un programa on l’alumnat col·labora en l’organització i desenvolupament d’activitats que s’organitzen a l’escola des de l’AMPA.
 • El gran recapte projectes d’ajuda directa a persones que poden necessitar-la: col·lectius en risc d’exclusió. Es treballa la sensibilització i el compromís.
 • Connexió museu on l’alumnat descobreix el patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic local, elabora materials per la seva difusió al públic escolar i familiar.
 • La vida és una cursa l’alumnat participa en la vessant organitzativa i de lleure d’una organització que busca i crea diferents tipus de curses amb finalitats diverses: socials, solidàries, d’aprenentatge...
 • Guaites l’alumnat d’ESO que participa en aquest programa té com a finalitat detectar i aturar possibles situacions d’assetjament i altres accions que dificultin les relacions entre iguals. Han de deixar de ser observadors del que passa al seu voltant per passar a ser conscients que cal actuar i comprometre´s en la millora de la convivència.
 • Juga i ajuda aquest projecte té com a finalitat que l’alumnat d’ESO i CFGM col·labori en el programa d’animació dels residents de la Casa Misericòrdia.

APADRINAMENT LECTOR

L'apadrinament lector és un projecte vertical per treballa la lectura.  És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnat d’ESO que fan de padrins de lectura i alumnat  de primària que fan de fillols/es.

L’objectiu és doble,  d’una banda potenciar en els nens i nenes de primària l’hàbit lector i fer-los gaudir amb la lectura i de l’altra, que l’alumnat de l’ESO faci de model lector i alhora adquireixi una responsabilitat en el procés lector. És un projecte molt motivador en el seu procés d’aprenentatge.


OBJECTIUS:

 • Treballar regularment la lectura.
 • Fomentar la convivència.
 • Educar en la responsabilitat i en el compromís.
 • Treballar la cooperació entre els cicles.
 • Treballar diferents estratègies de lectura.
 • Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola.