Loading color scheme

Infantil

cap cicle infantil

 PRESENTACIÓ

 • El 2n cicle d’Educació Infantil comprèn els nens i nenes amb edats d'entre els 3 i els 6 anys (I3, I4 i I5).
 • Proporcionem eines i recursos als infants per contribuir en el seu desenvolupament emocional, psicomotor, social i cognitiu.
 • Establim un clima de confiança on se senten segurs i acollits, generant unes bones expectatives d’aprenentatge.
 • Potenciem l’autonomia personal de l’infant mitjançant l’adquisició d’hàbits i rutines que el fan desenvolupar-se com a persona única que és.
 • Fomentem la col·laboració constant amb les famílies

 METODOLOGIA. COM HO FEM?

Treballem amb PROJECTES, elaborats pels mateixos docents, que ens permet:

 • Un major grau d’adaptació, modificació i plantejament d’aprenentatges en funció de les necessitats dels infants.
 • Respectar els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Un enfocament globalitzador dels aprenentatges potenciant l’àrea de coneixement de l’entorn natural i social.

Treballem a través de l’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA: es basa en diferents programes que ofereixen una gran varietat d’estímuls que faciliten el desenvolupament neurològic:

 • Desenvolupament físic (circuit PDB)
 • Desenvolupament cognitiu (bits enciclopèdics, matemàtics, lingüístics i musicals)

Treballem amb TALLERS D’APRENENTATGE: 

 • Espais d'aprenentatge amb diverses propostes que permeten l'alumnat observar, experimentar, construir i interactuar amb els/les altres.
 • L’alumnat de I3, I4 i I5 pot moure’s lliurement per diferents espais interactuant entre ells/es i ajudant-se mútuament.
 • El/la nen/a és protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Els tallers que fem són:
  • Fem i desfem (taller de construcció)
  • Som artistes (expressió artística)
  • Aprenem a ser (joc simbòlic)
  • Descobrim (experimentació de la natura)
  • Viu la festa! (festes del nostre entorn proper)
  • Pensem (llenguatge matemàtic)
  • Fil i agulla (motricitat fina)
  • Un món de jocs (jocs de taula)
  • Ens relaxem (relaxació)

escola educacio infantil reus activitats 1 web escola educacio infantil reus activitats 2 web escola educacio infantil reus activitats 3 web

Treballem amb RACONS D'APRENENTATGE

 • Presentem a l'alumnat diferents propostes de joc simbòlic, llengua i matemàtiques.
 • L'alumnat pot moure's lliurement per les diferents propostes interactuant amb els/les companys/es de la seva edat.

Treballem amb activitats d’APRENENTATGE COOPERATIU:

 • Agrupem l’alumnat per parelles (Bessons) o en grups heterogenis de 4 alumnes.
 • L’alumnat ha de treballar en equip i cadascú ha de fer aportacions segons les seves capacitats.
 • Hi ha diferents dinàmiques de treball: Caps a pensar, Llapis al centre, El full que gira...

escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 1 web escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 2 web escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 3 web

Treballem mitjançant les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) amb els següents recursos i eines integrades dins l’aula:

 • Pantalles digitals
 • Bee-bots per fer robòtica

escola infantil reus tac web escola educacio infantil reus bee boop web

Les mesures que ens permeten atendre la diversitat dels nostres alumnes són:

 • Codocència: 2 mestres a l’aula per a poder atendre millor les necessitats de l’alumnat.
 • Mestre/a de reforç: un/a professional que atén l’alumnat que ho requereix en petit grup per tal de reforçar alguna àrea concreta.
 • Orientador/a de l’etapa: realitza valoracions psicopedagògiques, derivacions a centres externs, orientacions al professorat, contacte amb l’EAP i atenció individualitzada o en petit grup de l’alumnat que ho requereix.
 • Vetlladora: figura atorgada per Serveis Territorials (Departament d’Ensenyament) per acompanyar l’alumnat que ho requereix.
 • SIEI: servei atorgat pels Serveis Territorials (Departament d'Ensenyament) per als alumnes que així ho requereixen.
 • Apostem per l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir d'I3.
 • Les activitats giren al voltant de l’adquisició de vocabulari bàsic i expressions quotidianes mitjançant cançons, contes i rutines per a aconseguir un aprenentatge multilingüe en un entorn oral i interactiu.
 • L’imparteix una especialista en llengua anglesa.

Disposem d’una hora al dia destinada a una matèria complementària que recolza els objectius dels quatre grans eixos d’Educació Infantil:

 • - Psicomotricitat
 • - Taller de música
 • - Taller de manualitats
 • - Taller d’anglès (2h)
 • Els/les tutors/es disposen d’una hora setmanal per a atendre les famílies.
 • Es realitza com a mínim una tutoria amb les famílies cada curs.
 • L’escola es manté en comunicació constant amb la família per mitjà de la Intranet.