Loading color scheme

Pla de Pastoral

Tret Carismàtic(Propi de la vida de Mª Rosa Molas).

Sentit eclesial

Lema: CONSOTUBERS. Subscriu-te al meu canal!

Objectius pla pastoral curs 2021/22:

  • 1. Aprendre a escoltar el clam de la Terra i el clam dels pobres (acostar-se a l'escologia integral)
  • 2. Identificar-nos com Església en sortida per ser anunci de la Bona Notícia que qüestioni i transformi el món des de la nostra realitat.

 MARC DOCTRINAL:

Mt 5, 13-16

Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món...Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.

2 Co 1, 4.6b

Ell ens conforta en totes les nostres adversitats, perquè nosaltres mateixos, gràcies al consol que rebem de Déu, sapiguem confortar els qui passen alguna pena... Si som consolats és perquè pugueu rebre aquell consol que us fa suportar amb paciència els mateixos sofriments que patim nosaltres.