·  TEL. 977 31 27 40 · EMAIL info@mariarosamolas.org
 · 

Etapes

Educaciķ Infantil


 

PRESENTACIÓ

 • El 2n cicle d’Educació Infantil inclou els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys (P3, P4 i P5).
 • Proporcionem eines i recursos als infants per a contribuir en el seu desenvolupament emocional, psicomotor, social i cognitiu.
 • Establim un clima de confiança on es senten segurs i acollits, generant unes bones expectatives d’aprenentatge.
 • Potenciem l’autonomia personal de l’infant mitjançant l’adquisició d’hàbits i rutines que el fan desenvolupar-se com a persona única que és.
 • Col·laboració constant amb les famílies

METODOLOGIA. Com ho fem?

 

          Treballem amb projectes trimestrals elaborats pels propis docents que ens permet:

 • Un major grau d’adaptació, modificació i plantejament d’aprenentatges en funció de les necessitats dels infants
 • Respectar els ritmes d’aprenentatge dels alumnes
 • Un enfoc globalitzador dels aprenentatges
 • Són garantia de qualitat del nostre compromís per a una bona atenció al procés d’ensenyament-aprenentatge

          Els projectes per curs elaborats  són:

P3

P4

P5

La fada i el follet

El Conill

La Vaca

El Museu

Els Pallassos

El Cos

Els Contes

Els Gegants

Els Indis

El Mar

La Girafa

El Koala

L’Hort

La Tomaquera

La Bruixa

El Dofí

Els Dinosaures

Els Romans

El Lleó

La Mona Aranya

La Patatera

Els Planetes

El Castell Medieval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Treballem mitjançant les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) amb els següents recursos i eines integrades dins de les aules com:

 • PDI ((Pissares Digitals Interactives)
 • Canons de projecció
 • Pantalles
 • 1 hora setmanal d’Informàtica a partir de P4 a la sala d’ordinadors

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

          Les mesures que ens permeten atendre la diversitat dels nostres alumnes són:

 • Desdoblaments a partir de P4: el tutor/a atén als alumnes en grup reduït, ja que l’aula es desdobla dividint-se en dos grups realitzant activitats com ara Informàtica o Psicomotricitat.
 • Mestre de reforç: un professional atén als alumnes que ho requereixin en petit grup per tal de reforçar alguna àrea en concret.
 • Orientadora de l’etapa: realitza valoracions psicopedagògiques, derivacions a centres externs, orientacions al professorat, contacte amb l’EAP i atenció individualitzada o en petit grup als alumnes que ho requereixin.
 • Vetlladora: figura atorgada per Serveis Territorials (Dpt. D’Ensenyament) per als alumnes que així ho requereixin.

APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

 

 • Apostem per l’aprenentatge de la llengua anglesa al llarg de tota l’escolarització
 • Des de P3 s’imparteix 1 hora setmanal com a matèria complementària.
 • La responsable és una especialista en llengua anglesa i el Cheeky Monkey el personatge conductor.

 

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

 

         Disposem d’una hora al dia destinada a una matèria complementària que recolzen els objectius de les tres àrees bàsiques d’Educació Infantil ( Descoberta d’un Mateix i dels AltresDescoberta del Medi Natural i Social i Comunicació i Llenguatges). Són les següents:

 

PSICOMOTRICITAT

T. DE MÚSICA

T. DE CONTES 

MANUALITATS

ANGLÈS

Desenvolupament motriu global.

Iniciació al llenguatge musical.

Apropament a la literatura i al gust per la lectura.

Desenvolupament de la creativitat artística, motricitat fina, foment de l’autoestima, etc.

Iniciació a la llengua anglesa i al seu vocabulari.

Coneixement del seu propi cos, l’espai i les seves pors.

Sentir i experimentar la música.

Escenificació de contes, hàbits de lectura, expressió verbal i comprensió, etc.

Ús de diferents tècniques plàstiques.

El ritme d’aprenentatges va en consonància als treballats a l’aula amb els tutors/es.

Sala pròpia amb material específic psicomotriu.

Ús de diferents tècniques.

 

ACCIÓ TUTORIAL

 • Els tutors/es disposen d’una hora setmanal per atendre a les famílies.
 • Com a mínim, es realitza una tutoria individual anual amb les famílies.
 • Seguiment de l’alumnat i comunicació constant mitjançant la Intranet de l’escola (plataforma digital).