·  TEL. 977 31 27 40 · EMAIL info@mariarosamolas.org
 · 

Etapes

Sistemes microinformàtics i Xarxes DUAL


El Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l'activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

 TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

QUÈ APRENDRÀS?

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com Wordpress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP...
 • Desenvolupar un projecte d'emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d'anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.

 

PLA D'ESTUDIS

Mòduls Professionals

Hores UF

Unitats formatives

Hores

01 Muntatge i manteniment d'equips

132

UF 1: Electricitat a l'ordinador

20

 

 

UF 2: Components d'un equip microinformàtic

20

 

 

UF 3:  Muntatge d'un equip microinformàtic

10

 

 

UF 4: Noves tendències de muntatge

61

 

 

UF 5: Manteniment d'equips microinformàtics

10

 

 

UF 6: Instal·lació de programari

11

02 Sistemes Operatius Monolloc

66

UF 1: Introducció als sistemes operatius

33

 

 

UF 2: Sistemes operatius propietaris

15

 

 

UF 3: Sistemes operatius lliures.

18

03 Aplicacions ofimàtiques

132

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari

12

 

 

UF 2: El correu i l'agenda  electrònica

15

 

 

UF 3: Processadors de text 

20

 

 

UF 4: Fulls de càlcul 

20

 

 

UF 5: Bases de dades 

35

 

 

UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions  

30

0 4 Sistemes operatius en xarxa

99

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa

24

 

 

UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa

28

 

 

UF 3: Compartició de recursos i seguretat

19

 

 

UF 4: Integració de sistemes operatius

28

05  Xarxes locals 

 

132

UF 1: Introducció a les xarxes locals

66

 

UF 2: Configuració de commutadors  i encaminadors

44

UF 3: Resolució d'incidències en xarxes locals

22

06  Seguretat informàtica

99

UF 1: Seguretat passiva

15

 

 

UF 2: Còpies de seguretat

16

 

 

UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades

20

 

 

UF 4: Seguretat activa

14

UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.

34

07  Serveis de xarxa 

165

UF 1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

40

 

 

UF 2: Correu electrònic i transmissió d'arxius

40

UF 3: Servidor web i  servidor intermediari proxy

50

UF 4: Accés a sistemes remots                

35

08  Aplicacions Web

 

198

UF 1: Ofimàtica  i  eines web

22

UF 2: Gestors d'arxius web.

25

UF 3: Gestors de continguts.

30

UF 4: Portals web d'aprenentatge

30

UF 5. Fonaments d' HTML i fulls d'estils

58

09 FOL

99

UF 1 Incorporació al treball

66

 

 

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

10 EIE

66

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

66

11 Anglès tècnic

99

UF 1: Anglès tècnic

99

12 Síntesi

33

UF 1: Síntesi

33

13 Formació en centres de treball

350

FCT

350

14 SMX-Dual

330

UF1: Projecte Dual I

144

UF2: Projecte Dual II

186

Tutoria

66

 

66

Anglès (II) Certificate

66

 

66

Total ....

 

2 132 hores

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Dissenyador web
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d'equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • ....

ESTADA A L'EMPRESA 

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada  total és de 350 hores.  

 

 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1.010 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).

 

EMPRESES COL·LABORADORES