·  TEL. 977 31 27 40 · EMAIL info@mariarosamolas.org
 · 

Etapes

Gestió Administrativa DUAL


El tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l'activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particulament en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional tenen una alta inserció laboral i  també  permeten l'accés a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

QUÈ APRENDRÀS?

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d'una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc...
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d'anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.

PLA D'ESTUDIS

Mòduls Professionals

Hores UF

Unitats formatives

Hores

01 Comunicació empresarial i atenció al client

99

UF 1 Comunicació empresarial oral

22

 

UF 2 Comunicació empresarial escrita

22

 

UF 3 Sistemes d'arxiu

22

 

UF 4 Atenció al client/usuari

33

02 Operacions administratives de compravenda

132

UF 1 Circuit administratiu de la compravenda

66

 

UF 2 Gestió d'estocs

33

 

UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda

33

03 Operacions administratives de recursos humans

88

UF 1 Selecció i formació

33

 

UF 2 Contractació i retribució

33

 

UF 3 Processos de l'activitat laboral

22

04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132

UF 1 Control de tresoreria

33

 

UF 2 Tramitació d'instruments financers i  d'assegurances

66

 

UF 3 Operacions financeres bàsiques

33

05 Tècnica comptable

132

UF 1 Patrimoni i metodologia comptable

33

 

UF 2 Cicle comptable bàsic

33

UF 3 Cicle comptable mitjà

66

06 Tractament de la documentació comptable

99

UF 1 Preparació i codificació comptable

33

 

UF 2 Registre comptable

36

 

UF 3 Comptes anuals bàsics

15

 

UF 4  Verificació i control intern

15

07  Tractament informàtic de la informació

231

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals

33

 

UF 2 Ordinografia i gravació de dades

33

 

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica

66

 

UF 4 Tractament de dades i integració d'aplicacions

33

 

UF 5 Presentacions multimèdia de continguts

33

 

UF 6 Eines d'internet per a l'empresa

33

08 Operacions administratives de suport

55

UF 1 Selecció i tractament de la informació

22

UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu

33

09 Anglès

99

UF 1 Anglès tècnic

99

10 Empresa i Administració

165

UF 1 Innovació i emprenedoria

33

UF 2 Empresa i activitat econòmica

24

UF 3 Administració pública

60

UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica

48

11 Empresa a l'aula

33

UF 1 Empresa a l'aula

33

12 Formació i orientació laboral

75

UF 1 Incorporació al treball

42

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

13 Formació en centres de treball

350

FCT

350

14 Gestió Administrativa-Dual

310

UF1 Gestió online de l'empresa

60

UF2 Projecte empresa

190

UF3 L'anàlisi econòmica i financera de l'empresa

60

Tutoria

 

 

66

Anglès (II) Certificate

 

 

66

Total....

 

 

2 132

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Auxliar administratiu/va
 • Ajudant d'oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d'atenció al client

 

ESTADA A L'EMPRESA

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del secotr, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 350 hores.
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg de hores. Realitza una estada de 970 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).

 

EMPRESES COL·LABORADORES